Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

GMINA MIŁKI zaprasza

VIII Ogólnopolski Konkurs Plastyczny dla Dzieci

„Bezpiecznie na wsi mamy – UPADKOM ZAPOBIEGAMY” pod Honorowym Patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Pana Krzysztofa Jurgiela

 

Celem konkursu jest promowanie wśród uczniów szkół podstawowych z terenów wiejskich pozytywnych zachowań związanych z pracą i zabawą dzieci na terenie gospodarstwa rolnego, a także popularyzacja Wykazu czynności szczególnie niebezpiecznych, związanych z prowadzeniem gospodarstwa rolnego, których nie wolno powierzać dzieciom poniżej 16 lat Tegoroczna edycja przebiega pod hasłem „Bezpiecznie na wsi mamy – upadkom zapobiegamy”, które ma zwrócić uwagę na sposoby zapobiegania najczęściej występującym w gospodarstwach rolnych wypadkom – upadkom osób.

Zadanie konkursowe polega na wykonaniu pracy plastycznej, w dowolnej technice, w formacie A3, ilustrującej hasło konkursowe. W szkołach, które zgłoszą chęć uczestnictwa w konkursie, odbędą się szkoleniowe spotkania dzieci z pracownikami Kasy, mające na celu przygotowanie merytoryczne młodych artystów. Do pracy konkursowej powinien być załączony formularz zgłoszeniowy.( załącznik nr 1 Regulaminu).Prace plastyczne bez dołączonego formularza nie będą brać udziału w konkursie.

Wszystkie zgłoszone prace ocenią komisje regionalne, a następnie najlepsze prace ze wszystkich województw będą oceniane przez Centralną Komisję Konkursową. Prace laureatów każdego ze szczebli będą nagrodzone, a uroczysty finał etapu centralnego odbędzie się w Warszawie, gdzie autorom najciekawszych prac zostaną wręczone nagrody: sprzęt multimedialny ufundowany przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, a także zestawy upominków przygotowane przez MRiRW, PIP, patronów konkursu oraz firmy współpracujące.

UWAGA! Szkoły, których uczniowie chcą wziąć udział w konkursie, powinny skontaktować się z najbliższą jednostką terenową KRUS, gdzie uzyskają niezbędne informacje na temat organizacji eliminacji. Termin nadsyłania prac konkursowych do Oddziałów Regionalnych Kasy upływa
6 kwietnia 2018 r.

Zgłoszenie udziału i dodatkowe informacje udzieli najbliższa jednostka terenowa KRUS lub Oddział Regionalny KRUS.

 

REGULAMIN

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zaprasza właścicieli gospodarstw rolnych
do udziału w XVI edycji Ogólnokrajowego Konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne.

XVI Konkurs Bezpieczne Gospodarstwo Rolne uzyskał Patronat Honorowy Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy w roku 100-lecia Odzyskania Niepodległości

1918-2018.

Od 2003 r. Konkurs organizowany jest przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, we współpracy z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Państwową Inspekcją Pracy. W 2018 roku jednym z organizatorów jest również Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

W piętnastu dotychczasowych edycjach udział wzięło ponad 18 tysięcy gospodarstw indywidualnych. Laureaci Konkursu otrzymali atrakcyjne nagrody rzeczowe i finansowe – 
w ubiegłym roku zwycięzca został uhonorowany ciągnikiem o mocy 55 KM.

Celem Konkursu jest promocja zasad ochrony zdrowia i życia w gospodarstwie rolnym. Udział w Konkursie mogą brać zarówno duże, jak i małe gospodarstwa rolne. Formularz zgłoszeniowy dostępny jest na stronie: www.krus.gov.pl/prewencja.

Właściciele zgłaszanych gospodarstw mają okazję do zaprezentowania swoich warsztatów pracy i osiągnięć zawodowych, zdobycia cennych nagród, a także poddania gospodarstwa profesjonalnemu audytowi bezpieczeństwa pracy, który przeprowadzą komisje konkursowe. Podczas eliminacji sprawdzą one, czy zasady ochrony zdrowia i życia są stosowane w ocenianym gospodarstwie, a także czy wyeliminowane są w nim zagrożenia wypadkowe. W skład komisji konkursowych wchodzą specjaliści z zakresu bhp w rolnictwie, reprezentujący Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Państwową Inspekcję Pracy, Ośrodki Doradztwa Rolniczego, Ochotniczą Straż Pożarną i inne instytucje działające w środowisku wiejskim. Zastosowanie się do ich rad i uwag przyczynia się do wyeliminowania wielu zagrożeń, a tym samym do zmniejszenia ryzyka wypadków i chorób zawodowych rolników oraz ich rodzin.

Ważne terminy:
31.03.2018 r. - upływa termin zgłaszania udziału w konkursie
25.05.2018 r.- zakończenie etapu regionalnego konkursu

15.06.2018 r. - zakończenie etapu wojewódzkiego
09.07-27.07.2018 r. - wizytacja gospodarstw finałowych.

 

Zgłoszenie udziału i dodatkowe informacje udzieli najbliższa jednostka terenowa KRUS lub Oddział Regionalny KRUS.

 

REGULAMIN

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zarządzenie nr 14.2018 Wójta Gminy Miłki z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2018/2019 dla oddziałów przedszkolnych i klas pierwszych szkół podstawowych na terenie Gminy Miłki

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wójt Gminy Miłki ogłasza I przetarg ustny nieograniczony

Przedmiotem przetargu jest sprzedaż ruchomości:

 1. Samochód Specjalny Pożarniczy STAR
 2. Łódź żaglowa OMEGA

DO POBRANIA: OGŁOSZENIE, ZARZĄDZENIE + REGULAMIN, ZDJĘCIA STAR

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Szanowni Państwo,

 

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Ełku zaprasza na bezpłatne spotkanie informacyjne adresowane do podmiotów zainteresowanych pozyskaniem wsparcia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Osi 5 Środowisko przyrodnicze i racjonalne wykorzystanie zasobówdotyczące Działań:

 

5.1 Gospodarka odpadowa

5.2 Gospodarka wodno-ściekowa

5.3 Ochrona różnorodności biologicznej

5.4.1 Bezpieczeństwo Warmii i Mazur

 

Na spotkanie zapraszamy jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia,  jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego, przedsiębiorstwa,  samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej (działające w publicznym systemie ochrony zdrowia),  PGL Lasy Państwowe i jego jednostki organizacyjne, jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną, organizacje pozarządowe.

 

Termin: 8 lutego 2018 r. w godzinach  10.00- 13.00

Miejsce: EŁK,  Park Naukowo-Technologiczny, ul. Podmiejska 5 

 

Warunkiem uczestnictwa w spotkaniu jest:

 • przesłanie podpisanego formularza zgłoszeniowego na adres mailowy Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w EłkuTen adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do 5 lutego 2018 r. godz. 14:00.
 • potwierdzenie mailowe przesłane przez organizatorów spotkania.

W przypadku osób niepełnosprawnych prosimy o poinformowanie organizatora o swoich potrzebach. Umożliwi to przygotowanie odpowiedniej pomocy oraz sprawną obsługę spotkania.
 

Udział w spotkaniu jest bezpłatny, jednak ponosimy koszty jego organizacji, nawet za zgłoszone a niewykorzystane miejsca. Dlatego prosimy o poinformowanie o nieobecności na spotkaniu, pomimo wcześniejszej rejestracji i potwierdzenia uczestnictwa. Ta zasada przyczyni się do wydatkowania środków publicznych w sposób celowy i oszczędny.
 

Program spotkania

Spotkanie poprowadzi przedstawiciel Departamentu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

 

Więcej informacji

Lokalny Punkt Informacyjnym Funduszy Europejskich w Ełku:
tel. 87 610 07 77, 87 734 11 10/09, email:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

DO POBRANIA: AGENDA, FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1%....

"Można powiedzieć, że ze społecznego punktu widzenia możliwość przekazywania 1% podatku organizacjom OPP jest przejawem demokracji bezpośredniej. Dzięki niemu każdy polski podatnik może samodzielnie zadecydować, do kogo trafi część podatku dochodowego, który powinien zapłacić państwu. Jeśli nie zdecydujemy się na przekazanie 1% organizacji pożytku publicznego, podatek za dany rok trafi do „wspólnego worka”, którego przeznaczeniu decyduje rząd i sejm."
- skorzystajmy z możliwości jakie daje nam ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z 2003 r. i przekażmy swój 1 % na K.S.OLIMPIĘ Miłki.
W roku 2017 skorzystało z tej możliwości 8--(osiem) osób z Naszej Gminy- nie będę tego komentował, myślę, że przyszedł czas aby kibice i sympatycy OLIMPII, rozważyli tę prośbę i w obliczu znacznej poprawy wizerunku Klubu poprzez nową jakość gry Naszych piłkarzy i ringowców pomogli, przekazując 1%, zorganizować Galę Sportu Gminy Miłki.

------DZIĘKUJEMY--------

Marek Gil


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Półzimowisko w ZPO w Miłkach’2018

W bardzo sportowym stylu prawie trzydziestu uczniów naszej szkoły spędziło czas w trakcie tegorocznego półzimowiska. Uczniowie wzięli udział w dwóch wyjazdach na narty do Okrągłego oraz mogli skorzystać z atrakcji w Parku Wodnym w Wilkasach takich jak ścianka wspinaczkowa, basen z jacuzzi i zjeżdżalnią, kręgielnia i duża, przestronna hala sportowa. Na stoku narciarskim oraz na ściance wspinaczkowej w Wilkasach uczniowie byli pod czujnym okiem instruktorów, tak więc w trakcie ferii łączyliśmy przyjemne z pożytecznym.

Tak zorganizowane półzimowisko promowało aktywne spędzanie wolnego czasu, dało możliwość połknięcia bakcyla alpinizmu lub narciarstwa i było świetnym sposobem na nudę i bezczynność. Po zajęciach wszyscy uczestnicy mogli skorzystać z posiłku regeneracyjnego. Wszystkie zajęcia były bezpłatne i odbyły się dzięki dotacji pozyskanej z Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz przy wsparciu finansowym Gminy Miłki, za co szczególnie gorąco dziękujemy Pani Wójt Barbarze Małgorzacie Mazurczyk oraz Gminnej Komisji ds. rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Ogromne podziękowania składamy również nauczycielom naszej szkoły: p. A. Mułyk-Noga, p. A. Krawczak, p. M. Tarnackiej, p. J. Aleksiejczukowi, p. R. Siekierda, p. J. Kalisz, p. B. Czyrko, p. H. Warszewskiej, p. R. Ilnickiej oraz p. T. Zawadzie, którzy w ramach wolontariatu, w czasie swojego urlopu, opiekowali się uczestnikami półzimowiska organizując również zajęcia czytelnicze, artystyczne oraz teatralne. Jak się okazuje – zimą może też być bardzo gorąco i ciekawie!

                                                                                                              Dyrekcja ZPO w Miłkach

                                                                                                              L. Popczyńska, P. Łobodziński

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PRZEDSIĘBIORCO PODNIEŚ KOMPETENCJE SWOJE I SWOICH PRACOWNIKÓW ZE ŚRODKÓW UNIJNYCH!!!
PRZYJDŹ NA SPOTKANIE INFORMACYJNE 12 LUTEGO DO GIŻYCKA BY POZNAĆ SZCZEGÓŁY!!!

Szanowni Państwo,

Z wielką przyjemnością informujemy, że Stowarzyszenie „Centrum Rozwoju Ekonomicznego Pasłęka” dysponuje środkami unijnymi dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z Warmii i Mazur na dofinansowanie do 80% wartości każdej usługi rozwojowej tj. szkoleń, kursów zawodowych, studiów podyplomowych, doradztwa i innych bez ograniczeń dla branży, tematyki szkoleń, wartości usługi i miejsca jej realizacji.

Środki dostępne są do 31 marca 2019r. w ramach popytowego systemu dystrybucji, bezpośrednio od Operatora czyli Stowarzyszenia „Centrum Rozwoju Ekonomicznego Pasłęka”, który dysponuje kwotą ponad 37mln zł.

Każdemu przedsiębiorcy oferujemy do 70 000,00 złotych.

ZAPRASZAMY 12 lutego 2018 r. o godzinie 12.00 na bezpłatne spotkanie informacyjne do Urzędu Miejskiego w Giżycku ; al. 1 Maja 14 ; sala konferencyjna


W trakcie spotkania przedstawimy Państwu szczegółowe informacje o projekcie, ścieżkę wsparcia, będzie też możliwość osobistych konsultacji.

Jeśli są Państwo zainteresowani udziałem w spotkaniu, proszę o potwierdzenie przybycia pod numerem telefonu 722-001-091 lub poprzez wysłanie e-maila na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do dnia 09.02.2018 r.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Szanowni Państwo,

chciałabym z przyjemnością poinformować, że Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego ogłosił nowy konkurs pn. „WM DLA WM. WSPARCIE WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ JST W WOJEWÓDZTWIE WARMIŃSKO-MAZURSKIM W 2018 ROKU”. Warto podkreślić, że jest to unikalna inicjatywa Samorządu Województwa w skali całego kraju.

Celem Konkursu „WM DLA WM” jest wspieranie zaangażowania samorządów lokalnych z województwa warmińsko-mazurskiego w realizację przedsięwzięć o charakterze międzynarodowym, w tym w szczególności:

 • budujących nowe i wzmacniających już istniejące międzynarodowe partnerstwa samorządowe;
 • służących pobudzaniu rozwoju społeczno-gospodarczego regionu,
 • służących aktywizacji społeczności lokalnych, na przykład poprzez wymianę młodzieży;
 • promujących Województwo Warmińsko-Mazurskie za granicą.

Minimalna kwota wnioskowanej dotacji nie może być niższa niż 2 000 zł.

Maksymalna kwota wnioskowanej dotacji nie może być wyższa niż 5 000 zł.

Wkład własny Wnioskodawcy musi stanowić co najmniej 50% łącznych kosztów realizacji projektu.

W Konkursie mogą wziąć udział samorządy gminne i powiatowe, jak również p

odległe im m.in. szkoły i instytucje kultury.

 

Termin składania wniosków upływa 16 lutego 2018 r.

 

Więcej informacji na temat Konkursu znaleźć można na stronie http://warmia.mazury.pl/rozwoj-regionu/aktualnosci/1813-przedsiewziecia-miedzynarodowe-moga-liczyc-na-wsparcie-samorzadu

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Informacja o najbliższej Sesji Rady Gminy Miłki 24.01.2018 r.

Informacja o najbliższej Sesji Rady Gminy Miłki 24.01.2018 r. WIĘCEJ>>

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Szansa na dotację na działania z młodzieżą!

Stwórz z młodymi ludźmi projekt, dzięki któremu poczują się oni ważni i docenieni!  
Trwa nabór w Ogólnopolskim Konkursie Grantowym Programu „Równać Szanse 2018” na projekty dla młodych ludzi. Takie, o których będzie głośno w całej okolicy! Takie, które odmienią życie uczestników! Takie, z których to oni sami będą dumni! Nieważny jest temat – ważny jest rozmach, zaangażowanie i samodzielność młodych ludzi.  

Udział w Programie „Równać Szanse 2018” to prestiż i dowód profesjonalizmu. Twórcą Programu jest Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności, a prowadzi go Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży – najlepsze rekomendacje i najlepsze towarzystwo, gdy chce się zyskać status naprawdę skutecznej organizacji.

Wygrana w Ogólnopolskim Konkursie Grantowym to dotacja do 40 000 zł na projekt 15-miesięczny (trwający od 1 lipca 2018 roku do 30 listopada 2019 r.). Zapraszamy organizacje pozarządowe (zarejestrowane w formie stowarzyszeń i fundacji) z małych miejscowości do 20 000 mieszkańców oraz  domy kultury i biblioteki, które otrzymały co najmniej jedną dotację w Regionalnym Konkursie Grantowym Programu Równać Szanse od 2007 roku.

Termin składania wniosków upływa 14 marca 2018 roku, o godz. 12.00. Informacje o konkursie i dostęp do formularza aplikacyjnego czekają na stronie internetowej: www.rownacszanse.pl

Dodatkowo w 3 kolejne soboty lutego br, odbędą się szkolenia dla zainteresowanych organizacji pt. „Jak przeprowadzić diagnozę w Programie Równać Szanse?”. Szkolenia odbędą się w 5 miastach Polski, a zgłoszenia odbywają się poprzez formularz dostępny na stronie www.rownacszanse.pl

W Programie „Równać Szanse” chodzi o wyrównanie szans młodych ludzi na dobry start w dorosłe życie. Kończąc swój udział w ciekawym projekcie muszą zyskać poczucie, że zrobili coś nowego, ważnego i dającego pewność siebie; że zdobyli umiejętności cenne w ich obecnym i dorosłym życiu. Muszą uwierzyć, że zrobili krok właśnie w tym kierunku.

ZASADY KONKURSU GRANTOWEGO

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Gala współzawodnictwa sportowego.

W dniu 4 stycznia 2018 r. z rąk Starosty Powiatu Giżyckiego, p. Wacława Strażewicza, Wójt Gminy Miłki, p. Barbara Mazurczyk odebrała gratulacje dla Gminy Miłki za zdobycie VII miejsca w rankingu Warmińsko-Mazurskiego Szkolnego Związku Sportowego w kategorii gmin wiejskich.


Sukces Gminy Miłki to praca uczniów Zespołu Placówek Oświatowych oraz ich trenera, pana Piotra Łobodzińskiego. Ich sportowe sukcesy w roku 2017 zapewniły ZPO w Miłkach II miejsce w systemie współzawodnictwa sportowego Warmińsko-Mazurskiego SZS w kategorii Gmin, co jest ogromnym sukcesem oraz wielką nagrodą dla nas wszystkich.


Zespół Placówek Oświatowych w Miłkach otrzymał w nagrodę sprzęt sportowy, który na pewno posłuży umacnianiu pozycji ZPO oraz Gminy Miłki w świecie sportu w naszym województwie.

Lidia Popczyńska

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wykaz lekarzy weterynarii prowadzących badanie laboratoryjne mięsa w 2018 r.
Wykaz lekarzy weterynarii prowadzących badanie laboratoryjne mięsa w 2018 r. WIĘCEJ>>

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MIŁKI GRAJĄ DLA WOŚP!!!


 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ZATWIERDZENIE PODZIAŁU ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH W ROKU 2018
Zarządzenie w sprawie zatwierdzenia podziału środków finansowych na realizację zadań publicznych w roku 2018 WIĘCEJ>>

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA W POWIECIE GIŻYCKIM NA 2018 ROK
Nieodpłatna pomoc prawna w powiecie giżyckim w roku 2018  WIĘCEJ>>

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Z OKAZJI ZBLIŻAJĄCYCH SIĘ ŚWIĄT

Z okazji zbliżających się Świat Bożego Narodzenia oraz Nowego Roku Mieszkańcom Gminy Miłki życzymy, aby te święta były wypełnione radością, ciepłem rodzinnym i miłością.

W nadchodzącym Nowym Roku niech spełnią się wszystkie marzenia. Życzymy wszelkiej pomyślności, zdrowia i radości, wiary oraz samych szczęśliwych dni

Przewodniczący Rady Gminy Wójt Gminy Miłki

Tomasz Gujda Barbara Mazurczyk

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DRODZY MIESZKAŃCY GMINY MIŁKI

Miesiąc grudzień jest dla naszej gminy bardzo łaskawy. Otóż śpieszę poinformować Państwa, iż właśnie podpisaliśmy umowę z Wice Marszałkiem Woj. Warmińsko – Mazurskiego Panią Sylwią Jaskulską na dofinansowanie:

 • Budowy parkingu przed Urzędem Gminy w Miłkach dofinansowanie z PROW. Całość inwestycji: 99 826,92 zł, z czego dofinansowanie kwotą: 63 519 zł (63,63%). Na drugi parking przed Ośrodkiem Zdrowia umowa zostanie podpisana w styczniu 2018 roku oraz
 • Umowę na „Modernizację infrastruktury socjalnej w gminie Miłki”, tj. : remonty dachów i termomodernizację budynków dwóch świetlic tj. w Rydzewie i Marcinowej Woli.  Dofinansowanie z RPO. Całość inwestycji: 589 320,06 zł, z czego dofinansowanie kwota: 471 456,05 zł (80%).

Czekamy na rozstrzygnięcie kolejnych konkursów

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

WAŻNY KOMUNIKAT. UWAGA

   URZĄD GMINY MIŁKI INFORMUJE, iż z dn. 1 STYCZNIA 2018 ROKU NIE BĘDZIE USŁUGI KASOWEJ PROWADZONEJ W TUTEJSZYM URZĘDZIE.
   Wszelkie opłaty administracyjne na konto gminy Miłki będzie można dokonać bezpłatnie  w Warmińsko-Mazurskim Banku Spółdzielczym w Miłkach ul. Sportowa 4.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ŻYCZENIA

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

WIECZÓR OPŁATKOWY W MIŁKACH

W piątek 15 grudnia w sali widowiskowej Ośrodka Kultury w Miłkach odbył się przedświąteczny Wieczór Opłatkowy. Atmosfera tego miłego spotkania była naprawdę bardzo rodzinna i wielopokoleniowa. Przybyłych cytatem z Pisma Świętego przywitał ks. proboszcz Marceli Ogar, a następnie z ciepłymi słowami zwrócili się do nich: wójt Barbara Mazurczyk i przewodniczący Rady Gminy Tomasz Gujda. Później na scenę wkroczyły gwiazdeczki z Akademii Talentów Junior i fenomenalnego „Unisono”, po których zaprezentowały się dorosłe zespoły śpiewacze – „Marcinianki” i „Kalina”. Niespodzianką była współczesna wersja „Opowieści wigilijnej”, zainscenizowana przez aktorów z Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Były też pyszne pierogi i kapusta oraz ciasta i różne łakocie, przygotowane przez gospodarzy wieczoru.

WIĘCEJ>>

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CZAS SUKCESU - ZPO MIŁKI

 

Na zaproszenie przewodniczącego Warmińsko-Mazurskiego Szkolnego Związku Sportowego, p. Wacława Wasieli, dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych w Miłkach, p. Lidia Popczyńska, wraz z p. Piotrem Łobodzińskim, wicedyrektorem oraz nauczycielem wychowania fizycznego w naszej szkole, udali się 14 grudnia 2017 r. do Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego na uroczystość podsumowującą współzawodnictwo sportowe wszelkich typów szkół naszego województwa za rok szkolny 2016/2017.
Nasza szkoła zajęła zaszczytne, II miejsce w systemie współzawodnictwa sportowego Warmińsko-Mazurskiego SZS w kategorii Gmin, co jest ogromnym sukcesem oraz wielką nagrodą dla tych uczniów, którzy pod okiem p. Piotra Łobodzińskiego osiągnęli tak wysokie notowania w naszym województwie.
Również dzięki osiągnięciom naszej szkolnej drużyny piłkarskiej Gmina Miłki uzyskała VII miejsce w rankingu Warmińsko-Mazurskiego Szkolnego Związku Sportowego w kategorii gmin wiejskich.
Gratulujemy uczniom i trenerowi życząc im wytrwałości oraz dalszych sukcesów w przyszłym roku

WIĘCEJ >>

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OFERTA SPORT W GMINIE MIŁKI
Oferta Sport w Gminie Miłki  WIĘCEJ>>


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Obwieszczenie O przystąpieniu do przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko i rozpoczęcie procedury udziału społeczeństwa w ramach postępowania wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn."Budowa budynku inwentarskiego w Staświnach dz. nr 80/9.10.11"

Obwieszczenie 3 >>

Obwieszczenie 2 >>

Obwieszczenie 1 >>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ILE ZAPŁACIMY ZA ODPADY W 2018 ROKU?

Od 1 stycznia Miłki i okoliczne miejscowości będą realizowały tzw. Wspólny System Segregacji Odpadów (WSSO) – jednolite dla całego kraju zasady segregacji ustanowione przez Ministerstwo Środowiska.

Co to oznacza w praktyce?

Po pierwsze – dokładniejszą segregację. Celem WSSO jest jak najdokładniejsze oddzielenie surowców od odpadów, które nie nadają się do powtórnego przetworzenia i obowiązkowe zwiększanie poziomu recyklingu.

Jak segregować odpady?

WIĘCEJ >>


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

WIGILIA 2017

POWIĘKSZ >>

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OGŁOSZENIE O NABORZE NA CZŁONKÓW KOMISJI KONKURSOWEJ OPINIUJĄCEJ OFERTY ZŁOŻONE W OTWARTYM KONKURSIE OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH ZLECANYCH SEKTOROWI POZARZĄDOWEMU W 2018 ROKU W GMINIE MIŁKI

WIĘCEJ >>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

REINTEGRACJA – AKTYWIZACJA

 

Naszym głównym celem jest wsparcie 60 osób w wieku 18-64 lata zagrożonych ryzykiem ubóstwa lub wykluczenia społecznego należących do przynajmniej jednej z wymienionych grup:

 • osoby długotrwale bezrobotne wobec których zastosowanie wyłącznie instrumentów i usług rynku pracy jest niewystarczające, w tym os. dla których został określony III profil pomocy,
 • os. korzystające ze świadczeń pomocy społecznych lub kwalifikujące się do objęcia pomocą tj. spełniające co najmniej jedną z przesłanek art.7 ustawy z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
 • osoby z niepełnosprawnościami,
 • zamieszkujące na terenie woj. warmińsko-mazurskiego w subregionie ełckim w gminach: Kalinowo, Prostki, Stare Juchy, Kruklanki, Miłki, Ryn, Wydminy, Kowale, Oleckie, Świętajno, Wieliczki, Biała Piska, Orzysz, Pisz, Banie Mazurskie lub Budry.

WIĘCEJ >>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA W POWIECIE GIŻYCKIM NA 2018 ROK
Nieodpłatna pomoc prawna w powiecie giżyckim w roku 2018  WIĘCEJ>>